Thứ tư, 23/10/2019 - 04:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Cù Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp B2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979118585
  • Email:
   mssenbgg@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, GV lớp B1
  • Điện thoại:
   0984216640
  • Email:
   hoangminhmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01666.769.800
  • Email:
   ngathinhlinhanh@gmail.com
 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01694108152
  • Email:
   hoanghaluan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   aaa

 • Đào Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT Chuyên môn tổ MG 3 tuổi, GV lớp B3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975476117
  • Email:
   backienlinhcuong@gmail.com
 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A
  • Điện thoại:
   01636808556
  • Email:
   tranthithoabg@gmail.com