Thứ năm, 26/11/2020 - 22:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Đào Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT Chuyên môn tổ MG 3 tuổi, GV lớp 3 tuổi A2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975476117
  • Email:
   backienlinhcuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP chuyên môn tổ MG 3 tuổi, GV lớp 3 tuổi A3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966099081
  • Email:
   huyencuong1981@gmail.com
 • Cù Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979118585
  • Email:
   mssenbgg@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984.952.433
  • Email:
   Xuanthanhle2015@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A1
  • Điện thoại:
   0387106219
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382950488
  • Email:
   lengamnbg@gmail.com
 • Đỗ Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A2
  • Điện thoại:
   0962766792
  • Email:
   vanmeo2014@gmail.com
 • Hoàng Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A3
  • Điện thoại:
   0347427928
  • Email:
   duocthuy1966@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972449889
  • Email:
   mylove311283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0332730649