Sunday, 08/12/2019 - 01:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Hoàng Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A2
  • Điện thoại:
   01647427928
  • Email:
   duocthuy1966@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972449889
  • Email:
   mylove311283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01632730649
 • Cù Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp B2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979118585
  • Email:
   mssenbgg@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, GV lớp B1
  • Điện thoại:
   0984216640
  • Email:
   hoangminhmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01666.769.800
  • Email:
   ngathinhlinhanh@gmail.com
 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01694108152
  • Email:
   hoanghaluan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   aaa