Wednesday, 23/10/2019 - 05:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Vi Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp C2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976857838
  • Email:
   vigiangbg@gmail.com
 • Nguyễn Minh Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐ, GV lớp C4
  • Điện thoại:
   0983588191
  • Email:
   danbg@gmail.com
 • Lê Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp C5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968890365
  • Email:
   hangmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp C5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988.111.967
  • Email:
   nguyenthianhsonmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp C3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987.434.235
  • Email:
   nguyenluongmnbg@gmail.com
 • Hoàng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp C4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986.712.993
  • Email:
   hongmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01682001976
  • Email:
   hongbg1976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp C2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01647853566
  • Email:
   simbinh2015@gmail.com
 • Lê Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi A
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phuonganh212004@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền C
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi A
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   "01694883679
  • Email:
   huyenthang8173@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi C
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972449889
  • Email:
   mylove311283@gmail.com
 • Ngô Thị Tuyết Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi C
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0868244588
  • Email:
   mackienthao@gmail.com