Thursday, 26/11/2020 - 23:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Vi Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976857838
  • Email:
   vigiangbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382001976
  • Email:
   hongbg1976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT chuyên môn tổ MG 4 tuổi. GV lớp 4 tuổi B6
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0393042834
  • Email:
   thanhhuyenbg71@gmail.com
 • Ngô Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914116558
  • Email:
   hongchuyen82bg@gmail.com
 • Nguyễn Minh Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐ, TPCM tổ MG 4 tuổi, GV lớp 4 tuổi B2
  • Điện thoại:
   0983588191
  • Email:
   danbg@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, GV lớp 4 tuổi B3
  • Điện thoại:
   0984216640
  • Email:
   hoangminhmnbg@gmail.com
 • Lê Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968890365
  • Email:
   hangmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988.111.967
  • Email:
   nguyenthianhsonmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987.434.235
  • Email:
   nguyenluongmnbg@gmail.com
 • Hoàng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986.712.993
  • Email:
   hongmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp B6
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0347 853 566
  • Email:
   simbinh2015@gmail.com
 • Lê Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0342 806 561
  • Email:
   lemui184@gmai.com
 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B1
  • Điện thoại:
   0336 808 556
  • Email:
   tranthoa66@gmail.com
 • Ngô Thị Tuyết Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   mackienthao@gmail.com