Thursday, 26/11/2020 - 22:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Nguyễn Chà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM tổ MG 5 tuổi, GV lớp 5 tuổi C1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968032584
  • Email:
   phuonggiang8084@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   aaa

 • Phan Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964784171
  • Email:
   banganhkim@gmail.com
 • Đinh Thị Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT chuyên Môn tổ MG 5 tuổi, GV lớp 5 tuổi C5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915089009
  • Email:
   quyenhungtamnghia@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐ, GV lớp 5 tuổi C7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984258517
  • Email:
   Nguyentamsd@gmail.com
 • Lưu Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C6
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983.991.582
  • Email:
   DiumamnonBG@gmail.com
 • Hoàng Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0378262783
  • Email:
   chanhhoang2805@gmai.com
 • Vũ Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn TN, GV lớp 5 tuổi C6
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0981.825.588
  • Email:
   Nganmnbg90@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0399097110
  • Email:
   thanhhuongchaunhi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C6
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366769800
  • Email:
   ngathinhlinhanh@gmail.com
 • Ngô Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983049299
  • Email:
   lanphuongbg79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0397519200
  • Email:
   tuyenduong8783@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972121489
  • Email:
   thachhaubg@gmail.com
 • Đoàn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977700481
  • Email:
   myhanh178bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C2
  • Điện thoại:
   0988732218
  • Email:
   hunghuong1984bg@gmail.com