Sunday, 08/12/2019 - 02:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01697519200
  • Email:
   tuyenduong8783@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972121489
  • Email:
   thachhaubg@gmail.com
 • Đoàn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0121787487
  • Email:
   myhanh178bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bảo Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C2
  • Điện thoại:
   01697569252
  • Email:
   qyuentu1812@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C2
  • Điện thoại:
   0988732218
  • Email:
   hunghuong1984bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 5 tuổi C3
  • Điện thoại:
   0973829598
  • Email:
   thoamnsmbg@gmail.com
 • Đinh Thị Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT chuyên Môn tổ MG 5 tuổi, GV lớp D3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915089009
  • Email:
   quyenhungtamnghia@gmail.com
 • Lưu Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp D1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983.991.582
  • Email:
   DiumamnonBG@gmail.com
 • Hoàng Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp D5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01678.262.783
  • Email:
   chanhhoang@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp D2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984.952.433
  • Email:
   Xuanthanhle2015@gmail.com
 • Phan Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964784171
  • Email:
   banganhkim@gmail.com
 • Nguyễn Chà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp D
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968032584
  • Email:
   phuonggiang8084@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   aaa

 • Ngô Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp D1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983049299
  • Email:
   lanphuongbg79@gmail.com