Thursday, 28/01/2021 - 12:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN
 • Nguyễn Chà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM tổ MG 5 tuổi, GV lớp 5 tuổi C1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968032584
  • Email:
   phuonggiang8084@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   aaa

 • Vi Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976857838
  • Email:
   vigiangbg@gmail.com
 • Phan Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964784171
  • Email:
   banganhkim@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966.662.622
  • Email:
   Hoangngan412@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382001976
  • Email:
   hongbg1976@gmail.com
 • Đinh Thị Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT chuyên Môn tổ MG 5 tuổi, GV lớp 5 tuổi C5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915089009
  • Email:
   quyenhungtamnghia@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT chuyên môn tổ MG 4 tuổi. GV lớp 4 tuổi B6
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0393042834
  • Email:
   thanhhuyenbg71@gmail.com
 • Đào Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT Chuyên môn tổ MG 3 tuổi, GV lớp 3 tuổi A2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975476117
  • Email:
   backienlinhcuong@gmail.com
 • Ngô Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 4 tuổi B4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914116558
  • Email:
   hongchuyen82bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP chuyên môn tổ MG 3 tuổi, GV lớp 3 tuổi A3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966099081
  • Email:
   huyencuong1981@gmail.com
 • Nguyễn Minh Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐ, TPCM tổ MG 4 tuổi, GV lớp 4 tuổi B2
  • Điện thoại:
   0983588191
  • Email:
   danbg@gmail.com
 • Cù Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV lớp 3 tuổi A3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979118585
  • Email:
   mssenbgg@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, GV lớp 4 tuổi B3
  • Điện thoại:
   0984216640
  • Email:
   hoangminhmnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐ, GV lớp 5 tuổi C7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984258517
  • Email:
   Nguyentamsd@gmail.com