Thursday, 04/06/2020 - 22:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN

Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-MNTNH ngày 17/4/2017 của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ kế hoạch số 38 /KH-MNTNH ngày 27/9/2018 của  phòng GD&ĐT Thành phố Bắc giang về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018- 2019;
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường năm học 2018- 2019. Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018 - 2019 như sau:

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-MNTNH ngày 17/4/2017 của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ kế hoạch số 38 /KH-MNTNH ngày 27/9/2018 của  phòng GD&ĐT Thành phố Bắc giang về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018- 2019;
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường năm học 2018- 2019. Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018 - 2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi.
- Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nề nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.
- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu cho giáo viên.
- Các nhóm lớp được nhà trường trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Trong xây dựng kế hoạch giáo dục, giáo viên đã nắm được cách thiết kế bài giảng theo hướng lấy trẻ làm trung tâm để tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động học tập, vui chơi một cách chủ động, sáng tạo. 
- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề và luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
- Giáo viên tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.
- Phụ huynh học sinh quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất.
2.    Khó khăn:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn chưa đồng bộ, còn thiếu thốn như hệ thống máy tính, máy chiếu … 
- Một số giáo viên đã lớn tuổi nên khả năng thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.
-  Một số giáo viên còn túng túng trong việc thiết kế,  xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tăng c¬ường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.
- Thực hiện tốt công tác tham m¬ưu đầu tư¬ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động.
- Giúp giáo viên vận dụng ph¬ương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp. Xây dựng môi trư¬ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi. Hình thành một số kỹ năng, phát triển năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động. 
      III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
     1. Đối với nhà tr¬ường:
- Tiếp tục tổ chức các đợt bồi dưỡng theo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên.
- Chọn các nhóm, lớp để xây dựng điểm thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”: Khối MG 5-6 tuổi: Lớp A5, C5,.........; Khối MG 4-5 tuổi: Lớp B4...........; Khối MG 3-4 tuổi: Lớp B3.................
- Phấn đấu 100% giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm, dạy đúng phư¬ơng pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng đến từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.
- Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.
- Thực hiện tốt công tác tham m¬ưu đầu tư¬ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn đưa nội dung của chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng. Đi sâu nâng cao chất lượng việc thực hiện đối với các lớp điểm. Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề  đối với giáo viên. 
- Tổ chức hội thi về xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường, tham gia hội thi cấp thành phố.
- Tổ chức hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường với các hoạt động tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi bằng trải nghiệm”. 
- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề trong năm học về phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
2. Đối với giáo viên:
- Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách  để  xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.
- Tổ chức hoạt động theo hướng đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, tức là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chủ động tham gia vào các hoạt động hàng ngày.
- Xây dựng môi trư¬ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.
- Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
- Hình thành một số kỹ năng, phát triển năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động.
- Rút kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp: Trong quá trình thực hiện giáo viên đúc rút kinh nghiệm đồng thời cùng chia sẽ với đồng nghiệp những thuận lợi, khó khăn, tìm tòi sáng tạo thêm những điểm mới trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt là áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để cùng nhau tiến bộ.

Kế hoạch cụ thể từng tháng

 

Tháng

Nội dung

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

8/2018

Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018-2019.

Tuần 4

BGH

 

9/2018

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nội dung:

+ Quan điểm GD LTLTT trong chương trình GDMN.

+ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch, XD và sử dụng môi trường.

 

 

 

 

  Tuần 1

 

 

 

100 % các đ/c trong BGH và GV toàn trường.

 

Tổ chức thi “ Trang trí nhóm, lớp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

Tuần 2

Ban tổ chức

 

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề

Trong tháng

     GV các lớp

 

10/2018

Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch, XD và sử dụng môi trường” (trang 7, 11)

 

 

 

  Tuần 2

Tổ MG 5-6 tuổi (cô Hòa,Hường )

 

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề

Trong tháng

    GV các lớp

 

Các lớp tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé vui đón tết trung thu

   4/10

Ban chỉ đạo, GV các lớp

 

11/2018

Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức HĐ chơi, học” (trang 15,18)

 

 

 

 Tuần 2

 

 

  Tổ MG 4-5 tuổi

    (Cô Huyền A)

 

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề

Trong tháng

GV các lớp

 

12/2018

Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong phối hợp với cha mẹ” (trang 21)

 

 

Tuần 2

 

Tổ MG 3-4 tuổi (cô Phượng)

 

 

Thăm quan, vui chơi công viên Hoàng Hoa Thám

Tuần 3

     GV các lớp

 

01/2019

Tổ chức hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện KH

 

Tuần 1

 

GV các lớp

 

02/2019

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm tiệc Butpe ngoài trời.

Trong tháng

 

GV các lớp

 

 

3/2019

 

4/2019

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề ngày 8/3.

 

Tuần 1

 

     GV các lớp

 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé với tết hàn thực”

  Tuần 1

Ban chỉ đạo  GV,NV

 

5/2019

Thăm quan trường tiểu học Lê Hồng Phong.

Tuần 2

GV, trẻ khối 5 tuổi

 

Tổ chức lễ ra trường cho các bé khối 5 tuổi và tết thiếu nhi 1/6

 Tuần 4

    BGH, GV,NV

    

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai tới các tổ chuyên môn, CBGV toàn trường .
          - Căn cứ kế hoạch của nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề cho cá nhân và tổ chức thực hiện đầy đủ.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2018-2019 của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn, Yêu cầu các tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề xuất kịp thời về BGH để được giải đáp./.
Bài tin liên quan